Xưởng In Tem Nhãn - In Hộp Giấy - In Túi Giấy Tại Hà Nội
Sản phẩm
hotline 0963223884 (Báo Giá In An Anh)
hotline 0934510662 (Tư Vấn Kĩ Thuật)

Bản Tự Kiểm Tra Đảng Viên Chấp Hành Điều Lệ 2021

Bản Tự Kiểm Tra Đảng Viên Chấp Hành Điều Lệ 2021
Bài viết đã đưa ra mẫu Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành 2021, hy vọng những thông tin này sẽ làm tư liệu cho các đảng viên tham khảo để có thể hoàn thành một bản kiểm điểm của riêng mình một cách ấn tượng. Nếu vẫn còn thắc mắc liên quan đến nội dung này, hãy để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn nhé!

Mẫu bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ 2021

 

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng là biểu mẫu bản kiểm điểm Đảng viên nhận xét về việc thực hiện điều lệ Đảng của bản thân trong suốt một năm thực hiện công tác Đảng được chính đảng viên đó tổng kết lại. bản kiểm điểm đảng viên chấp hành cũng chính là cơ sở để Bí thư xem xét và có những định hướng cho quá trình hoạt động và hành vi của bạn năm sau. Dưới đây sẽ là mẫu Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành 2021, các bạn hãy cùng tham khảo để biết được những điểm mới trong năm nay nhé! 

 

Mẫu bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ 2021 - In Nhãn Mác

 

Việc tự kiểm điểm đảng viên sẽ dựa trên những nguyên tắc như sau:

 
– Theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
– Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, đoàn kết, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, đúng thẩm quyền.
 
– Bảo đảm thống nhất, đồng bộ liên thông trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
 
– Lấy đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị làm gốc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo trong đánh giá, xếp loại hàng năm.
 
– Gắn trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm tập thể.
 
Việc kiểm điểm đảng viên thường được thực hiện theo hàng năm. Vậy mục đích của việc kiểm điểm lại bản thân là gì?
 
– Kiểm điểm tự phê bình cá nhân, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm sẽ giúp cấp ủy, tổ chức đảng và các cá nhân tự nhìn lại, tự chỉnh sửa lại bản thân để từ đó có thể đề ra các chủ trương, giải pháp phát huy những ưu điểm, hạn chế những khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đọa, sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên.
 
– Trong bản tự kiểm điểm phải khách quan, tránh tình trạng ngại va chạm, né tránh, thấy sai không đấu tranh. Trong nội dung bản tự kiểm điểm phải xác định những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống để khắc phục và lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để hoàn chỉnh, bổ sung kiểm điểm của tập thể.
 
– Các tổ chức đảng, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đặc biệt là những người đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại hàng năm.
 

Những điều cần lưu ý khi viết:

 

Lưu ý khi viết một Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành 2021 là sau khi đưa ra các nhận xét. Đánh giá một cách khách quan trung thực nhất trong bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, các Đảng viên sẽ phải tự nhận xét và xếp hạng bản thân đã thực hiện tốt nội dung kiểm tra hay chưa. Đặc biệt khi làm bản kiểm điểm phải tuân theo nguyên tắc minh bạch rõ ràng trong khai báo về thông tin cá nhân, nơi đang sinh hoạt và công tác, chức vụ hiện giữ, thành tích đạt được và khuyết điểm cần khắc phục

 

Qua đó đưa ra những ý kiến đề nghị, đề xuất của bản thân đảng viên với đảng bộ, chi bộ để tạo điểu kiện phấn đấu tốt nhất trong thời gian tới. Căn cứ vào bản kiểm điểm này cấp trên của Đảng viên sẽ đánh giá kết quả, xếp loại cho đảng viên

 

 

--> Nhà xưởng in chúng tôi nhận các dịch vụ in hộp giấy:

 

 

MẪU BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH 2021 THEO ĐIỀU 30 CỦA ĐIỀU LỆ ĐẢNG:

 

 

ĐẢNG BỘ………………..                                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………..                                                                       ……………………………………..

                                                                                                            ……., ngày … tháng … năm 201…

 

 

BẢN TỰ KIỂM TRA

ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH THEO ĐIỀU 30 CỦA ĐIỀU LỆ ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ ……………………………………………………………………………………..

 

Họ và tên đảng viên được kiểm tra:

 

Ngày sinh:

 

Quê  quán:

 

Nơi cư trú hiện nay

 

Ngày vào đảng: … / … / 20…                                     Chính thức ngày: … / … / 20…….

 

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ thuộc Đảng bộ:

 

Đơn vị công tác

 

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể)

 

Thực hiện Kế hoạch số …… -KH/CB, ngày …. tháng …. năm 20…… của Chi ủy Chi bộ ………… (hay Chi bộ ………….) về kiểm tra đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ……) năm 20……, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

 

1/- VỀ NỘI DUNG, THỜI GIAN KIỂM TRA

 

* Về nội dung:

 

– Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

– Chấp hành nghiêm túc các Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

 

* Vể thời gian: Theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 20…… của Chi bộ, thời gian kiểm tra là từ ngày 1/1/20… đến ngày …. / …. / 20…..

 

2/- PHẦN TỰ KIỂM TRA

 

a/- Những ưu điểm:

 

Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng là xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản; vững vàng, không dao động trước khó khăn thử thách.

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế và các quy định của Đảng, quy chế dân chủ, đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Thực hiện học tập và viết bài thu hoạch đầy đủ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sống lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đai, có lối sống lành mạnh, thân thiện với bà con làng xóm

Luôn đấu tranh chống lại tự diễn biến tự chuyển hóa, chống lại những cái xấu trong cuộc sống

 

b/- Những khuyết điểm, nhược điểm:

 

Vẫn còn rụt rè nhút nhát khi phê bình những hành động xấu của bà con hàng xóm

Chưa thực sự năng nổ trong công tác Đảng

 

c./ Nguyên nhân

 

            – Do khả năng, cũng như trình độ lý luận còn nhiều hạn chế; có những lúc làm việc tài liệu để chưa khoa học dẫn đến chưa có hiệu quả.

 

3/- BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC, SỬA CHỮA NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM

 

Cố gắng rèn luyện ý chí phấn đấu nêu cao tấm gương phê bình và tự phê bình, góp phần đẩy lùi những hành động xấu xí trong cuộc sống

 

Cố gắng thu xếp thời gian nhiều hơn cho các hoạt động của Đảng, lan truyền tư tưởng tốt đẹp của Đảng trong cuộc sống và công việc

 

4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất:

 

Không có (nếu không có ý kiến, đề nghị, đề xuất).

 

5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra.

 

Chấp hành tốt các nội dung được kiểm tra

Trên đây là những nội dung tự bản thân kiểm tra và nhận thấy trong thời gian qua. Tuy nhiên cũng còn những khuyết điểm chưa thấy được, kính đề nghị Chi ủy và các đồng chí đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân sửa chữa, khắc phục và rèn luyện ngày càng hoàn thiện.

 

Chân thành cám ơn!

 

Người viết tự kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

--> Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang có nhu cầu đặt in tem nhãn giá rẻ, chất lượng nhất Hà Nội

 

 

LINK DOWLOAD MẪU BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ:

 

LINK DOWLOAD MẪU BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ:

 

Bài viết đã đưa ra mẫu Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành 2021, hy vọng những thông tin này sẽ làm tư liệu cho các đảng viên tham khảo để có thể hoàn thành một bản kiểm điểm của riêng mình một cách ấn tượng. Nếu vẫn còn thắc mắc liên quan đến nội dung này, hãy để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn nhé!

 

0 Đánh giá cho Bản Tự Kiểm Tra Đảng Viên Chấp Hành Điều Lệ 2021

0.00

Đánh giá trung bình

 • 5
  0.0% | 0 đánh giá
 • 4
  0.0% | 0 đánh giá
 • 3
  0.0% | 0 đánh giá
 • 2
  0.0% | 0 đánh giá
 • 1
  0.0% | 0 đánh giá

In ấn khác

Đặt dịch vụ nhanh

Xưởng In Tem Nhãn - In Hộp Giấy - In Túi Giấy Tại Hà Nội
 • Đường đất song song phía tay trái cổng cụm sản xuất tập trung Tân, P. Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội ( Đi Ngõ 300 Nguyễn Xiển vào.)
 • 0963223884 - Báo Giá In An Anh
  0934510662 - Tư Vấn Kĩ Thuật
 • baogiainananh@gmail.com
Quý khách xin vui lòng xem qua các phương thức và
quy định đặt hàng tại In Nhãn Mác
Zalo: 0963223884